Skip to main content

ติดตั้งแผ่นกั้นลมด้านหน้า

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแผ่นกั้นลมด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากราง
 • หากคุณต้องการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำภายในเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องถอดแผ่นกั้นลมออกจากเซิร์ฟเวอร์ก่อน

 • เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลมด้านหน้าและด้านหลังกลับเข้าที่ก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยที่ถอดแผ่นกั้นลมออกอาจทำให้ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์เสียหาย

ขั้นตอน

 1. จัดแถบของแผ่นกั้นลมด้านหน้าให้ตรงกับช่องใส่แผ่นกั้นลมด้านหน้าทั้งสองข้างของตัวเครื่อง จากนั้น วางแผ่นกั้นลมด้านหน้าลงในเซิร์ฟเวอร์
  หมายเหตุ
  ปิดคลิปยึดบนปลายของขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำแต่ละอัน ก่อนติดตั้งแผ่นกั้นลมด้านหน้า เพื่อให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสม
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นลมด้านหน้า
  Installing front air baffle
 2. ดันแผ่นกั้นลมด้านหน้าลงเล็กน้อยจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
 3. เดินสายผ่านแผ่นกั้นลมด้านหน้า
  รูปที่ 2. การเดินสายผ่านแผงกั้นลมด้านหน้า
  Routing cable through front air baffle
 4. หากเป็นไปได้ ให้เชื่อมต่อสายเข้ากับอะแดปเตอร์บูต M.2

  อะแดปเตอร์บูต SATA/x4 NVMe M.2

  รูปที่ 3. การเชื่อมต่อสายเข้ากับอะแดปเตอร์บูต SATA/x4 NVMe M.2
  Connecting cable to SATA/x4 NVMe M.2 boot adapter

  อะแดปเตอร์บูต M.2 แบบ SATA/NVMe หรือ NVMe

  รูปที่ 4. การเชื่อมต่อสายเข้ากับอะแดปเตอร์บูต M.2 แบบ SATA/NVMe หรือ NVMe
  Connecting cable to SATA/NVMe or NVMe M.2 boot adapter
  1. เชื่อมต่อสายเข้ากับอะแดปเตอร์บูต M.2
  2. ขันสกรูยึดให้แน่นด้วยไขควงเพื่อยึดสายเข้ากับอะแดปเตอร์บูต M.2
 5. หากเป็นไปได้ ให้เชื่อมต่อโมดูลพลังงานแบบแฟลชกับอะแดปเตอร์โดยใช้สายต่อที่มาพร้อมกับโมดูลพลังงานแบบแฟลช ดู การเดินสายโมดูลพลังงานแบบแฟลช สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสายภายใน
  รูปที่ 5. การเชื่อมต่อสายเข้ากับโมดูลพลังงานแบบแฟลช
  Connecting cable to flash power module

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. หากคุณเปลี่ยนแผงกั้นลมด้านหน้า ให้ติดตั้งส่วนต่อไปนี้กลับเข้าที่

  1. ติดตั้งอะแดปเตอร์บูต M.2 กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์บูต M.2

  2. ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชทั้งหมดกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช

 2. ติดตั้งฝาครอบด้านบนด้านหน้ากลับเข้าที่ ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบนด้านหน้า

 3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube