Skip to main content

FQXSFPU0020I : ลายเซ็นแคปซูลของอิมเมจเฟิร์มแวร์ UEFI ไม่ถูกต้อง

ลายเซ็นแคปซูลของอิมเมจเฟิร์มแวร์ UEFI ไม่ถูกต้อง

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่ แฟลชภาพ UEFI อีกครั้ง
  2. หากไม่มีข้อผิดพลาดแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีการกู้คืนใดๆ เพิ่มเติม
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo