Skip to main content

FQXSFPU4050G : ไม่สามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์ TPM

ไม่สามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์ TPM

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ล้าง TPM ผ่านการดําเนินการ TPM และลองอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM อีกครั้งโดยทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ ไปที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.thinksystem.common.nav.doc/portfolio.html และคลิกลิงก์ผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยปกติแล้ว ข้อมูลการอัปเดต TPM จะอยู่ในส่วน “การเปลี่ยนแผงระบบ” ใน “ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์”
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo