Skip to main content

FQXSFPU4041I : กำลังอยู่ระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์ TPM อย่าปิดเครื่องหรือรีเซ็ตระบบ

กำลังอยู่ระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์ TPM อย่าปิดเครื่องหรือรีเซ็ตระบบ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ