Skip to main content

FQXSFPU4054G: การผูกการ์ด TPM/TCM ทางลอจิคัลล้มเหลว

การผูกการ์ด TPM/TCM ทางลอจิคัลล้มเหลว

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo