Skip to main content

ถอดไดรฟ์ M.2

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดไดรฟ์ M.2

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
   หมายเหตุ

   ตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์อาจร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกลวกจากความร้อน หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์ ให้รอสองสามนาทีก่อนนำฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก

  2. หากเป็นไปได้ ให้ถอดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วออกจากช่องใส่ 2 ดู ถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap (ช่องใส่ 1-2)
 2. ค้นหาไดรฟ์ M.2
  รูปที่ 1. ตำแหน่งไดรฟ์ M.2
  M.2 drive location
  1 ไดรฟ์ M.2
 3. ถอดไดรฟ์ M.2
  1. ยกเสาตัวยึดออกจากตัวยึดไดรฟ์ M.2
  2. หมุนส่วนปลายด้านหลังของไดรฟ์ M.2 ให้ตรงมุม และถอดไดรฟ์ M.2 ออกจากแผงระบบ
   รูปที่ 2. การถอดไดรฟ์ M.2
   Removing the M.2 drive
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ใหม่ หากจำเป็น ดู ติดตั้งไดรฟ์ M.2

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง