Skip to main content

ติดตั้งแผงจ่ายไฟ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผงจ่ายไฟ

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ติดตั้งแผงจ่ายไฟ
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผงจ่ายไฟ
  Power distribution board installation
  1. ค่อยๆ จับแผงจ่ายไฟที่ขอบ และวางลงในตัวเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบแถบบนตัวเครื่องเข้ากับช่องที่สอดคล้องกันในแผงจ่ายไฟ จากนั้น เลื่อนแผงจ่ายไฟไปทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
  2. ติดตั้งสกรูสามตัวเพื่อยึดแผงจ่ายไฟกับตัวเครื่อง
 2. ต่อสายเข้ากับ ขั้วต่อสัญญาณ PDB และ ขั้วต่อไฟฟ้าหลัก บนแผงจ่ายไฟ ดู ขั้วต่อแผงจ่ายไฟ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งฝาครอบแผงจ่ายไฟกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งฝาครอบแผงจ่ายไฟ

 2. ติดตั้งแผงระบบกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งแผงระบบ

 3. ต่อสายจากแผงจ่ายไฟไปยังแผงระบบ ดู การเดินสายแผงจ่ายไฟ

 4. ติดตั้งตัวครอบพัดลมกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวครอบพัดลม

 5. ติดตั้งพัดลมทั้งหมดกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งพัดลมแบบ Hot-swap

 6. ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาดทั้งหมดกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาด

 7. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

 8. ติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 9. ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชทั้งหมดกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช

 10. ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

 11. ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟสำรองแบบ Hot-swap กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

 12. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube