Skip to main content

ถอดแผงจ่ายไฟ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผงจ่ายไฟ

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 • หากมีการติดตั้งขาตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ ให้หมุนเข้าด้านในและวางเซิร์ฟเวอร์โดยตะแคงข้างเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดแหล่งจ่ายไฟสำรองแบบ Hot-swap ดู ถอดแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap
  2. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
  3. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชทั้งหมด ดู ถอดช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลช
  4. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ
  5. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด ดู ถอดอะแดปเตอร์ PCIe
  6. ถอดอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาดทั้งหมด ดู ถอดอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาด
  7. ถอดพัดลมทั้งหมด ดู ถอดพัดลมแบบ Hot-swap ออก
  8. ถอดตัวครอบพัดลม ดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม
  9. ถอดแผงระบบ ดู ถอดแผงระบบ
  10. ถอดฝาครอบแผงจ่ายไฟ ดู ถอดฝาครอบแผงจ่ายไฟ
 2. ถอดสายทั้งหมดออกจากแผงจ่ายไฟ
 3. ถอดแผงจ่ายไฟ
  รูปที่ 1. การถอดแผงจ่ายไฟ
  Power distribution board removal
  1. ถอดสกรูสามตัวที่ยึดแผงจ่ายไฟกับตัวเครื่องออก
  2. เลื่อนแผงจ่ายไฟไปทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์เพื่อปลดออกจากตัวเครื่อง แล้วจับที่ขอบของแผงจ่ายไฟอย่างระมัดระวัง และยกแผงจ่ายไฟออกจากตัวเครื่อง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 • ติดตั้งแผงจ่ายไฟ ดู ติดตั้งแผงจ่ายไฟ

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube