Skip to main content

ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ส่วนนี้จะใช้กับทั้ง DRAM DIMM และ DCPMM

ดู ลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าและการตั้งค่าหน่วยความจำ
ก่อนติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ:
 1. หากคุณติดตั้ง DCPMM เป็นครั้งแรก ทำตามคำแนะนำใน การติดตั้ง DC Persistent Memory Module (DCPMM) เพื่อให้ระบบรองรับ DCPMM

 2. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 3. ปิดโหนดคอมพิวท์ที่เกี่ยวข้องที่คุณกำลังจะดำเนินการ

 4. ถอดโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากช่องใส่)
 5. ถอดโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)
 6. ถอดแผ่นกั้นลม (ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ)
ข้อควรสนใจ
โมดูลหน่วยความจำไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต และต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ นอกเหนือจากคำแนะนำมาตรฐานสำหรับ การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต:
 • สวมใส่สายรัดป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตทุกครั้งเมื่อต้องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ถุงมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตก็ใช้ได้เช่นกัน

 • อย่าถือโมดูลหน่วยความจำสองชิ้นหรือมากกว่าในขณะเดียวกัน เพราะอาจสัมผัสถูกกันได้ อย่าวางโมดูลหน่วยความจำซ้อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ

 • อย่าสัมผัสขั้วต่อหน่วยความจำสีทอง และอย่าให้บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด้านนอกของกรอบขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ

 • หยิบจับโมดูลหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง อย่าบิด งอ หรือทำโมดูลหน่วยความจำตก

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำบนแผงระบบ ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำบนแผงระบบ
รูปที่ 1. ตำแหน่งของขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำบนแผงระบบ
The location of the memory module connectors on the system board

ในการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

สำคัญ
ก่อนติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจลำดับการติดตั้งที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้งานโหมดการมิเรอร์หน่วยความจำ โหมดการสแปร์ลำดับหน่วยความจำ หรือโหมดหน่วยความจำแบบอิสระ ดู ลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ สำหรับลำดับการติดตั้งที่จำเป็น

 1. เปิดคลิปยึดบนปลายของขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำแต่ละอัน
  ข้อควรสนใจ
  • โมดูลหน่วยความจำเป็นอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์ต้องทำการป้องกันไฟฟ้าสถิตก่อน

  • เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้คลิปยึดชำรุดหรือขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำเสียหาย ให้เปิดและปิดคลิปอย่างนุ่มนวล

  รูปที่ 2. การติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ
  Memory module removal
 2. นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีโมดูลหน่วยความจำไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีทางด้านนอกของโหนด แล้วถอดโมดูลหน่วยความจำออกจากบรรจุภัณฑ์
 3. หันโมดูลหน่วยความจำเพื่อให้ช่องปรับแนวอยู่ตรงกับแถบปรับแนวอย่างถูกต้อง
 4. เสียบโมดูลหน่วยความจำลงในขั้วต่อโดยจัดแนวขอบของโมดูลหน่วยความจำให้ตรงกับช่องเสียบที่ด้านปลายของขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ
 5. กดโมดูลหน่วยความจำเข้าไปในขั้วต่อตรงๆ โดยออกแรงกดตรงปลายทั้งสองด้านของโมดูลหน่วยความจำพร้อมๆ กัน คลิปยึดจะเข้าตำแหน่งล็อคเมื่อเสียบโมดูลหน่วยความจำเข้ากับขั้วต่อแน่นดีแล้ว
  หมายเหตุ
  หากมีช่องว่างระหว่างโมดูลหน่วยความจำและคลิปยึด แสดงว่ายังเสียบโมดูลหน่วยความจำไม่ถูกต้อง ให้เปิดคลิปยึด ถอดโมดูลหน่วยความจำ แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่
 6. เชื่อมต่อสายไฟและสายที่คุณถอดออกกลับเข้าที่

หลังจากที่คุณติดตั้งโมดูลหน่วยความจำแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่ (ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม)

 2. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์กลับเข้าที่ (ดู ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

 3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์กลับเข้าที่ (ดู ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในช่องใส่)

 4. ตรวจสอบไฟ LED เปิด/ปิด เพื่อให้แน่ใจว่าไฟติดสลับกันระหว่างกะพริบเร็วและกะพริบช้า เพื่อบ่งชี้ว่าโหนดพร้อมเปิดใช้งานแล้ว

 5. หากคุณได้ติดตั้ง DCPMM แล้ว:

  1. อัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด (โปรดดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร์)

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของหน่วย DCPMM ทั้งหมดเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากไม่ ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด (โปรดดู การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของบนอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดการด้วย LXCA)

  3. กำหนดค่า DCPMM และ DRAM DIMM (ดู กำหนดค่า DC Persistent Memory Module (DCPMM))

  4. คืนค่าข้อมูลที่ได้สำรองไว้ หากจำเป็น

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube