Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์และไดรฟ์แบบไม่มีถาด

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีติดตั้งตัวครอบไดรฟ์และไดรฟ์แบบไม่มีถาด

เกี่ยวกับงานนี้

เซิร์ฟเวอร์รองรับไดรฟ์แบบไม่มีถาดต่อไปนี้:
 • ไดรฟ์แบบไม่มีถาด SAS/SATA/NVMe ขนาด 7 มม. สี่ตัว

  ตารางที่ 1. การกำหนดหมายเลขช่องใส่ไดรฟ์และช่องเสียบ PCIe ที่มีไดรฟ์ขนาด 7 มม.

  ช่องเสียบ PCIe 7

  (OCP 3.0)

  Riser 1ช่องเสียบ PCIe 5Riser 2ช่องเสียบ PCIe 2

  ช่องเสียบ PCIe 1 และ 2

  (ช่องใส่ M.2 0 และ 1)

  ช่องเสียบ PCIe 6ช่องเสียบ PCIe 3
  ไดรฟ์ 2ไดรฟ์ 3
  ไดรฟ์ 0ไดรฟ์ 1
 • ไดรฟ์แบบไม่มีถาด SAS/SATA/NVMe ขนาด 15 มม. สองตัว

  ตารางที่ 2. การกำหนดหมายเลขช่องใส่ไดรฟ์และช่องเสียบ PCIe ที่มีไดรฟ์ขนาด 15 มม.

  ช่องเสียบ PCIe 7

  (OCP 3.0)

  Riser 1ช่องเสียบ PCIe 5Riser 2ช่องเสียบ PCIe 2

  ช่องเสียบ PCIe 1 และ 2

  (ช่องใส่ M.2 0 และ 1)

  ช่องเสียบ PCIe 6ช่องเสียบ PCIe 3
  ไดรฟ์ 0ไดรฟ์ 1
สำหรับรายการอุปกรณ์เสริมที่รองรับทั้งหมด ดูที่ ServerProven.
เริ่มต้นด้วยหัวข้อที่สอดคล้องกับการกําหนดค่าที่วางแผนไว้:

ติดตั้งไดรฟ์แบบไม่มีถาดขนาด 7 มม.

 1. กําหนดแผนการเดินสาย (ดู การเดินสายสำหรับไดรฟ์ 7 มม. สี่ตัว) ตามการกำหนดค่าระบบปัจจุบัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเตรียมสายที่จำเป็นแล้ว
 2. หากมีการจัดเก็บสเปเซอร์ไว้ที่ด้านล่างของตัวครอบไดรฟ์ ให้เลื่อนไปทางซ้ายเล็กน้อยเพื่อปลดและถอดออกจากตัวครอบไดรฟ์
  รูปที่ 1. การปลดสเปเซอร์ไดรฟ์

 3. ติดตั้งสกรูสี่ตัวบนไดรฟ์แต่ละตัว แล้วเชื่อมต่อสายเข้ากับไดรฟ์ตามแบบแผนการเดินสาย
  รูปที่ 2. การติดตั้งสกรูและการเชื่อมต่อสายไดรฟ์

  หมายเหตุ
  มีสกรูสำรอง 16 ตัวจัดเก็บอยู่ในตัวครอบไดรฟ์ตามภาพ
  รูปที่ 3. สกรูสำรองในตัวครอบไดรฟ์

 4. จัดตำแหน่งสกรูบนไดรฟ์สองตัวให้ตรงกับช่องเสียบบนตัวครอบไดรฟ์ แล้วเลื่อนไดรฟ์เข้าไปจนสกรูยึดเข้ากับช่องเสียบ
  รูปที่ 4. การติดตั้งไดรฟ์แบบไม่มีถาด ขนาด 7 มม. ด้านล่าง

 5. จัดตำแหน่งช่องเสียบตรงกลางของสเปเซอร์ไดรฟ์ให้ตรงกับหมุดนำร่องในตัวครอบไดรฟ์ และวางสเปเซอร์ไว้ที่ด้านบนของไดรฟ์ทั้งสอง
  รูปที่ 5. การวางสเปเซอร์ไดรฟ์

 6. จัดตำแหน่งสกรูบนไดรฟ์สองตัวบนให้ตรงกับช่องเสียบบนตัวครอบไดรฟ์ แล้วลดไดรฟ์ลงจนสกรูยึดเข้ากับช่องเสียบ
  รูปที่ 6. การติดตั้งไดรฟ์แบบไม่มีถาด ขนาด 7 มม. ด้านบน

 7. ดําเนินการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ (ดู ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์)

ติดตั้งไดรฟ์แบบไม่มีถาดขนาด 15 มม.

 1. กําหนดแผนการเดินสาย (ดู การเดินสายสำหรับไดรฟ์ 15 มม. สี่ตัว) ตามการกำหนดค่าระบบปัจจุบัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเตรียมสายที่จำเป็นแล้ว
 2. ติดตั้งสกรูสี่ตัวบนไดรฟ์แต่ละตัว แล้วเชื่อมต่อสายเข้ากับไดรฟ์ตามแบบแผนการเดินสาย
  รูปที่ 7. การติดตั้งสกรูและการเชื่อมต่อสายไดรฟ์

  หมายเหตุ
  มีสกรูสำรอง 16 ตัวจัดเก็บอยู่ในตัวครอบไดรฟ์ตามภาพ
  รูปที่ 8. สกรูสำรองในตัวครอบไดรฟ์

 3. จัดตำแหน่งสกรูบนไดรฟ์สองตัวให้ตรงกับช่องเสียบบนตัวครอบไดรฟ์ แล้วเลื่อนไดรฟ์เข้าไปจนสกรูยึดเข้ากับช่องเสียบ
  รูปที่ 9. การติดตั้งไดรฟ์แบบไม่มีถาดขนาด 15 มม.

  หมายเหตุ
  เมื่อระบบมาพร้อมกับไดรฟ์หนึ่งหรือสามตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อสายที่ไม่ได้ใช้งานยึดเข้ากับแถบสายตามภาพแล้ว
  รูปที่ 10. แถบสายสำหรับการกําหนดค่าไดรฟ์ 1 หรือ 3

 4. ดําเนินการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ (ดู ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์)

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์

 1. จัดตำแหน่งสกรูยึดบนฝาครอบให้ตรงกับรูสกรูบนตัวครอบไดรฟ์ และขันสกรูยึดให้แน่นเพื่อยึดฝาครอบเข้ากับตัวครอบ
  รูปที่ 11. การติดตั้งฝาครอบตัวครอบไดรฟ์:

 2. หากมี ให้เก็บสายเข้ากับคลิปหนีบสายด้านข้างบนตัวครอบไดรฟ์ หากมีสายไฟและสายสัญญาณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สอดสายไฟเข้าไปก่อน
  รูปที่ 12. การเดินสายผ่านคลิปหนีบสายของตัวครอบไดรฟ์

  1 สายสัญญาณ2 สายไฟ
 3. จัดตำแหน่งแถบบนตัวครอบไดรฟ์ให้ตรงกับหมุดนำร่องบนตัวเครื่อง และลดตัวครอบไดรฟ์ลง จากนั้นขันสกรูยึดสองตัวเพื่อยึดตัวครอบไดรฟ์
  รูปที่ 13. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายตามแผนการเดินสาย (ดู การเดินสายสำหรับไดรฟ์แบบไม่มีถาด)

 2. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

รับชมขั้นตอนบน YouTube