Skip to main content

FQXPMOS0008K : โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเสียบสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าเครือข่ายของคุณถูกต้อง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเสียบสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าเครือข่ายของคุณถูกต้อง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสาร SMB/CIFS และ NFS นั้นทำงานอย่างถูกต้อง (แน่ใจว่าได้เสียบสายอีเทอร์เน็ต และการตั้งค่าเครือข่ายนั้นถูกต้อง)
  2. ลองการติดตั้ง CIFS และ NFS ใหม่อีกครั้ง