Skip to main content

FQXPMSD0004M : การทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบทางไฟฟ้าของการทดสอบล้มเหลว

การทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบทางไฟฟ้าของการทดสอบล้มเหลว

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์, การ์ด RAID, แบ็คเพลน และสายเคเบิลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นถูกต้อง
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เป็นระดับล่าสุด
  3. ลองทดสอบใหม่อีกครั้ง
  4. หากข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการเพื่อขอการสนับสนุน