Skip to main content

FQXSFDD0006M : โปรโตคอลสถานะไดรเวอร์: รายงานไดรเวอร์สถานะสถานภาพไม่ถูกต้อง

โปรโตคอลสถานะไดรเวอร์: รายงานไดรเวอร์สถานะสถานภาพไม่ถูกต้อง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์อะแดปเตอร์อีกครั้ง
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo