Skip to main content

FQXSFPU4040M : การทดสอบตนเองของ TPM ล้มเหลว

การทดสอบตนเองของ TPM ล้มเหลว

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ TPM จะไม่ทำงาน
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo