Skip to main content

FQXSFPU4051G : พบ TPM_TCM_POLICY ที่ไม่ได้กำหนดไว้

พบ TPM_TCM_POLICY ที่ไม่ได้กำหนดไว้

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo