Skip to main content

FQXSFPU0034L : ไม่สามารถเริ่มการทำงานของ TPM ได้อย่างถูกต้อง

ไม่สามารถเริ่มการทำงานของ TPM ได้อย่างถูกต้อง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่ แฟลชภาพ UEFI อีกครั้ง
  2. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo