Skip to main content

FQXSFPU4056M : เปลี่ยนการ์ด TPM/TCM แล้ว จำเป็นต้องติดตั้งการ์ด TCM/TPM ของเดิมที่ส่งมาพร้อมกับระบบ

เปลี่ยนการ์ด TCM/TCM แล้ว จำเป็นต้องติดตั้งการ์ด TCM/TPM ของเดิมที่ส่งมาพร้อมกับระบบ

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ติดตั้งการ์ด TCM/TPM อันเดิมที่ส่งมาพร้อมกับระบบกลับเข้าที่
  2. เริ่มระบบใหม่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo