Skip to main content

FQXSFPU4053G : TPM_TCM_POLICY ระบบไม่ตรงกับ Planar

TPM_TCM_POLICY ระบบไม่ตรงกับ Planar

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ถอดการ์ด TPM/TCM ที่เพิ่มเข้าไปใหม่ออกจาก Planar หรือติดตั้งการ์ด TPM/TCM อันใหม่ที่ส่งมาพร้อมกับระบบ
  2. เริ่มระบบใหม่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo