Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุไดรฟ์ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำไดรฟ์ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ถอดปลอกไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์ และเก็บปลอกไดรฟ์ไว้ในที่ปลอดภัย
  รูปที่ 1. การถอดแผงครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  Removing 2.5-inch drive filler

  รูปที่ 2. การถอดแผงครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
  Removing 3.5-inch drive filler

 3. ติดตั้งไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่จับถาดไดรฟ์อยู่ในตำแหน่งเปิด เลื่อนไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์จนกว่าจะยึดเข้าที่
  2. ปิดที่จับถาดไดรฟ์เพื่อล็อคไดรฟ์เข้าที่
  รูปที่ 3. ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
  Opening the drive tray handle

  รูปที่ 4. ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
  Opening the drive tray handle

 4. ตรวจดู LED แสดงสถานะไดรฟ์เพื่อตรวจสอบว่าไดรฟ์กำลังทำงานอย่างถูกต้อง
  1. หาก LED สีเหลืองที่แสดงสถานะของไดรฟ์ติดสว่างอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าไดรฟ์ดังกล่าวบกพร่อง และต้องเปลี่ยน
  2. หาก LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมของไดรฟ์กะพริบ แสดงว่ากำลังมีการเข้าถึงไดรฟ์
 5. ดำเนินการติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap เพิ่มเติมต่อไป หากจำเป็น

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 • ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อกำหนดค่า RAID หากจำเป็น โปรดดู หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager

 • หากคุณได้ติดตั้งไดรฟ์ NVMe U.3 บนแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่องสำหรับ Tri-mode ให้เปิดใช้งาน โหมด U.3 x1 สำหรับช่องเสียบไดรฟ์ที่เลือกบนแบ็คเพลนผ่าน XCC Web GUI

  1. เข้าสู่ระบบ GUI เว็บของ XCC แล้วเลือก Storage > Detail จากแผนผังการนำทางด้านซ้าย

  2. ในหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา ให้คลิกไอคอน ถัดจาก Backplane

  3. ในกล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้นมา ให้เลือกช่องเสียบไดรฟ์เป้าหมาย แล้วคลิก Apply

  4. เริ่มต้นระบบกำลังไฟ DC เพื่อให้การตั้งค่ามีผล

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube