Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก อะแดปเตอร์ PCIe อาจเป็นการ์ดอีเทอร์เน็ต, อะแดปเตอร์ Host Bus, อะแดปเตอร์ RAID, อะแดปเตอร์ PCIe SSD แบบ Add-In หรืออะแดปเตอร์ PCIe ที่รองรับอื่นๆ อะแดปเตอร์ PCIe แตกต่างกันไปตามประเภท แต่ขั้นตอนการติดตั้งนั้นเหมือนกัน

เกี่ยวกับงานนี้

ตัวครอบตัวยกจะแตกต่างกันไปตามการกําหนดค่าด้านหลังเซิร์ฟเวอร์ หัวข้อนี้ใช้ตัวครอบตัวยก 1 ที่มีช่องเสียบแบบความสูงปกติ (FH) สามช่องเป็นตัวอย่างในภาพประกอบการติดตั้ง ขั้นตอนการติดตั้งจะเหมือนกันสำหรับตัวครอบตัวยกอื่นๆ

หมายเหตุ
ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. สามารถติดตั้งในช่องเสียบ PCIe 3 หรือช่องเสียบ 6 ได้ แต่ติดตั้งพร้อมกันไม่ได้ หากต้องการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. โปรดดู ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.
การกำหนดค่าด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ตัวครอบตัวยก 1ตัวครอบตัวยก 2ตัวครอบตัวยก 3
การกำหนดค่าที่มีช่องเสียบ PCIe 8 ช่อง
 • ประเภท 1: ตัวครอบตัวยก 3FH • ประเภท 2: ตัวครอบตัวยก 2FH + 7 มม. • ประเภท 1: ตัวครอบตัวยก 3FH • ประเภท 2: ตัวครอบตัวยก 2FH + 7 มม.ประเภท 3: ตัวครอบตัวยก 2FHการกำหนดค่าที่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง หนึ่งตัว
 • ประเภท 1: ตัวครอบตัวยก 3FH • ประเภท 2: ตัวครอบตัวยก 2FH + 7 มม. • ประเภท 1: ตัวครอบตัวยก 3FH • ประเภท 2: ตัวครอบตัวยก 2FH + 7 มม. 
การกำหนดค่าที่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง หนึ่งตัว
 • ประเภท 1: ตัวครอบตัวยก 3FH • ประเภท 2: ตัวครอบตัวยก 2FH + 7 มม. • ประเภท 3: ตัวครอบตัวยก 1FH • ประเภท 4: ตัวครอบตัวยก 7 มม. 
การกำหนดค่าที่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง หนึ่งตัว
 • ประเภท 1: ตัวครอบตัวยก 3FH • ประเภท 2: ตัวครอบตัวยก 2FH + 7 มม. • ประเภท 3: ตัวครอบตัวยก 1FH • ประเภท 4: ตัวครอบตัวยก 7 มม. 
การกำหนดค่าที่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง หนึ่งตัว

ประเภท 3: ตัวครอบตัวยก 1FH • ประเภท 3: ตัวครอบตัวยก 1FH • ประเภท 4: ตัวครอบตัวยก 7 มม. 
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • อ่าน กฎทางเทคนิค สำหรับช่องเสียบ PCIe เพื่อเลือกช่องเสียบ PCIe ที่เหมาะสมสำหรับอะแดปเตอร์ PCIe

ขั้นตอน

 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุส่วนประกอบชิ้นใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำส่วนประกอบชิ้นใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ถอดส่วนประกอบตัวยก
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยก Riser assembly removal
  1. คลายสกรูที่ยึดส่วนประกอบตัวยกออก
  2. จับที่บริเวณขอบของส่วนประกอบตัวยก แล้วค่อยๆ ยกขึ้นตรงๆ เพื่อนำออกจากแชสซี
 3. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
  หมายเหตุ
  จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ PCIe อย่างระมัดระวัง
  รูปที่ 2. การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
  PCIe adapter installation

  1. จัดแนวอะแดปเตอร์ PCIe ให้ตรงกับช่องเสียบ PCIe บนการ์ดตัวยก กดอะแดปเตอร์ PCIe อย่างระมัดระวังลงไปตรงๆ ในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี และโครงยึดของอะแดปเตอร์ยังต้องถูกยึดเข้าที่ด้วย
  2. หมุนสลักตัวยึดอะแดปเตอร์ PCIe ไปที่ตำแหน่งปิด
 4. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกลงในตัวเครื่อง
  รูปที่ 3. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก
  Riser assembly installation

  1. จัดแนวการ์ดตัวยกให้ตรงกับช่องเสียบตัวยกบนแผงระบบ ค่อยๆ กดการ์ดตัวยกเป็นแนวตรงลงในช่องจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
  2. ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดตัวครอบตัวยก
 5. เชื่อมต่อสายกับการ์ดตัวยกและอะแดปเตอร์ PCIe ดู การเดินสายภายใน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID แล้ว:

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube