Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม.

เกี่ยวกับงานนี้

เซิร์ฟเวอร์จะรองรับหนึ่งในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง 7 มม. ต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ หัวข้อนี้ใช้ตัวครอบไดรฟ์ 7 มม. 1 เป็นตัวอย่างในภาพประกอบการติดตั้ง ขั้นตอนติดตั้งสำหรับตัวอื่นๆ จะคล้ายกัน

1 2FH+ตัวครอบตัวยก SSD 7 มม.

2 ตัวครอบตัวยก SSD 7 มม.

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • อ่าน ช่องเสียบ PCIe และอะแดปเตอร์ PCIe เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามกฎการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุชิ้นส่วนใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น ให้นำออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. ที่ด้านล่าง
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ด้านล่าง)
  7mm drive backplane installation (bottom)

  1. จัดแนวร่องที่ขอบของแบ็คเพลนให้ตรงกับหมุดบนตัวครอบ แล้วค่อยๆ เลื่อนแบ็คเพลนลงในตัวครอบจนกว่าจะยึดเข้าที่พอดี
  2. ขันสกรูเพื่อยึดให้แน่น
 3. ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. ที่ด้านบน
  รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ด้านบน)
  7mm drive backplane installation (top)

  1. จัดแนวรูในแบ็คเพลนให้ตรงกับรูบนตัวครอบ และวางแบ็คเพลนลงบนตัวครอบ
  2. ขันสกรูสองตัวเพื่อยึดแบ็คเพลนให้เข้าที่
 4. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน ดู ไดรฟ์ขนาด 7 มม.
 5. เกี่ยวคลิปยึดเหนืออะแดปเตอร์ตัวยกบนตัวครอบตัวยก
  รูปที่ 3. การติดตั้งคลิปยึดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.
  7mm drive cage securing clip installation

 6. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. เข้ากับตัวครอบตัวยก
  รูปที่ 4. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.
  7mm drive cage installation

  1. จัดตำแหน่งหมุดด้านซ้ายของตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ตรงกับช่องตำแหน่งบนคลิปยึด โดยจัดแนวรูทั้งสองรูบนโครงยึดด้านข้างตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ตรงกับรูที่ด้านหน้าของตัวครอบตัวยก
  2. ติดตั้งสกรูสองตัวเพื่อยึดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้เข้าที่
 7. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกขนาด 7 มม. ลงในช่องเสียบตัวยกบนแผงระบบ
  รูปที่ 5. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก
  Riser assembly installation

  1. จัดแนวส่วนประกอบของตัวยกให้ตรงกับช่องเสียบบนแผงระบบ วางแล้วสอดตัวยกเข้าไปในช่องตัวยก
  2. ขันสกรูยึดส่วนประกอบของตัวยกให้เข้าที่
 8. เชื่อมต่อสายจากแบ็คเพลนเข้ากับแผงระบบ โปรดดู ไดรฟ์ขนาด 7 มม.
 9. ติดตั้งไดรฟ์และแผงครอบทั้งหมด (หากมี) ในช่องใส่ไดรฟ์ ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap