Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

เซิร์ฟเวอร์จะรองรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ประเภทต่างๆ ด้านล่าง สูงสุดสามตัว ตำแหน่งการติดตั้งแบ็คเพลนจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนของแบ็คเพลน
 • แบ็คเพลน SAS/SATA 8-Bay ขนาด 2.5 นิ้ว

 • แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

 • แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

หมายเหตุ
แบ็คเพลน AnyBay และแบ็คเพลน NVMe ที่แสดงในรายการข้างต้นใช้แผงวงจรที่เหมือนกัน สิ่งที่แตกต่างคือขั้วต่อบนแบ็คเพลนที่มีการเดินสาย: NVMe กับ SAS/SATA หรือเพียงแค่ NVMe
ตารางต่อไปนี้แสดงกลุ่มแบ็คเพลนต่างๆ ที่รองรับ ติดตั้งแบ็คเพลนตามการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
รูปที่ 1. การกำหนดหมายเลขแบ็คเพลนไดรฟ์
Drive backplane numbering

จำนวนแบ็คเพลนแบ็คเพลน 1แบ็คเพลน 2แบ็คเพลน 3
1
 • SAS/SATA 8 ช่อง

 • NVMe 8 ช่อง

 • AnyBay 8 ช่อง

  
2

SAS/SATA 8 ช่อง

SAS/SATA 8 ช่อง

 

SAS/SATA 8 ช่อง

 • NVMe 8 ช่อง

 • AnyBay 8 ช่อง

 

AnyBay 8 ช่อง

NVMe 8 ช่อง

 

NVMe 8 ช่อง

NVMe 8 ช่อง

 
3

SAS/SATA 8 ช่อง

SAS/SATA 8 ช่อง

SAS/SATA 8 ช่อง

SAS/SATA 8 ช่อง

SAS/SATA 8 ช่อง

 • AnyBay 8 ช่อง

 • NVMe 8 ช่อง

SAS/SATA 8 ช่อง

NVMe 8 ช่อง

NVMe 8 ช่อง

NVMe 8 ช่อง

NVMe 8 ช่อง

NVMe 8 ช่อง

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน ดู การเดินสายภายใน
 3. ติดตั้งแบ็คเพลนด้านหน้าของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  หมายเหตุ
  แบ็คเพลนของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท
  รูปที่ 2. การติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว
  2.5-inch drive backplane installation

  1. จัดแนวด้านล่างของแบ็คเพลนให้ตรงกับช่องบนตัวเครื่อง
  2. หมุนแบ็คเพลนไปยังตำแหน่งแนวตั้ง จัดแนวรูของแบ็คเพลนให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง และกดแบ็คเพลนให้เข้าที่ แถบปลดจะยึดแบ็คเพลนให้เข้าที่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งไดรฟ์ทั้งหมดลงในช่องใส่ไดรฟ์ โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

 2. กําหนดค่า RAID หากจำเป็น ดู Lenovo XClarity Provisioning Manager คู่มือผู้ใช้ ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดที่: หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager

 3. หากคุณได้ติดตั้งแบ็คเพลน Anybay ที่มีไดรฟ์ NVMe U.3 สำหรับ Trimode ให้เปิดใช้งาน โหมด U.3 x1 สำหรับช่องเสียบไดรฟ์ที่เลือกบนแบ็คเพลนผ่าน XCC Web GUI

  1. เข้าสู่ระบบ GUI เว็บของ XCC แล้วเลือก Storage > Detail จากแผนผังการนำทางด้านซ้าย

  2. ในหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา ให้คลิกไอคอน ถัดจาก Backplane

  3. ในกล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้นมา ให้เลือกช่องเสียบไดรฟ์เป้าหมาย แล้วคลิก Apply

  4. เริ่มต้นระบบกำลังไฟ DC เพื่อให้การตั้งค่ามีผล

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube