Skip to main content

(สำหรับ NVMe 32 ช่อง) เปลี่ยนโครงยึดผนังสำหรับสาย

ใช้ข้อมูลนี้ในการเปลี่ยนโครงยึดผนังสำหรับสายแบบความสูงครึ่งหนึ่งเป็นโครงยึดผนังสำหรับสายแบบความสูงปกติ

เกี่ยวกับงานนี้

ในรุ่นเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ เซิร์ฟเวอร์จะมาพร้อมกับโครงยึดผนังสำหรับสายแบบความสูงครึ่งหนึ่งที่ทั้งสองด้านของแผงระบบ หากคุณต้องอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์เป็นไดรฟ์ NVMe 32 ตัว คุณต้องเปลี่ยนโครงยึดผนังสำหรับสายแบบความสูงครึ่งหนึ่งเป็นแบบความสูงปกติเพื่อการเดินสาย โครงยึดผนังสำหรับสายแบบความสูงปกติจะมาพร้อมกับชุดสาย NVMe 32 ตัว

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดโครงยึดผนังสำหรับสายแบบความสูงครึ่งหนึ่ง
  รูปที่ 1. การถอดโครงยึดผนังสำหรับสาย
  Cable wall bracket removal

 2. ติดตั้งโครงยึดผนังสำหรับสายแบบความสูงปกติ
  รูปที่ 2. การติดตั้งโครงยึดผนังสำหรับสาย
  Cable wall bracket installation

  1. จัดเรียงโครงยึดผนังสำหรับสายให้ตรงกับรูสองรูบนแผงระบบ ติดตั้งโครงยึดลงบนแผงระบบ
  2. ขันสกรูสองชุดเพื่อยึดโครงยึดให้แน่น