Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลน M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลน M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • ก่อนจะถอดหรือเปลี่ยนไดรฟ์ ตัวควบคุมไดรฟ์ (รวมถึงตัวควบคุมที่รวมอยู่บนส่วนประกอบแผงระบบ), แบ็คเพลนของไดรฟ์ หรือสายไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บอยู่บนไดรฟ์ก่อน

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์: คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุชิ้นส่วนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำชิ้นส่วนตัวใหม่ดังกล่าวออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ติดตั้งแบ็คเพลน M.2
  แบ็คเพลน M.2 บนแผ่นกั้นลม
  1. ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 บนแผ่นกั้นลม

   รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลน M.2 บนแผ่นกั้นลม
   Installing the M.2 backplane to the air baffle
   1. เปิดคลิปยึดบนแผ่นกั้นลม

   2. จัดแนวรูบนแบ็คเพลน M.2 ให้ตรงกับหมุดยึดบนแผ่นกั้นลม แล้วเสียบแบ็คเพลนลงในแผ่นกั้นลม

   3. หมุนแบ็คเพลน M.2 ในทิศทางลงจนกว่าจะเข้าที่

   4. ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดแบ็คเพลน M.2

  2. ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ลงในแบ็คเพลน M.2 ดู ติดตั้งไดรฟ์ M.2

  แบ็คเพลน M.2 บนตัวครอบไดรฟ์กลาง
  1. ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 บนตัวครอบไดรฟ์กลาง
   รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลน M.2 บนตัวครอบไดรฟ์กลาง
   Installing the M.2 backplane to the middle drive cage
   1. จัดแนวสกรูบนแบ็คเพลน M.2 ให้ตรงกับรูสกรูบนตัวครอบไดรฟ์ แล้วเสียบแบ็คเพลนลงในตัวครอบไดรฟ์

   2. ขันสกรูยึดตรงกลางของแบ็คเพลน M.2

   3. ขันสกรูยึดที่ปลายของแบ็คเพลน M.2

  2. ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ลงในแบ็คเพลน M.2 ดู ติดตั้งไดรฟ์ M.2

  3. กดสลักตามภาพแล้วปิดที่จับ

   รูปที่ 3. การปิดที่จับของตัวครอบไดรฟ์กลาง
   Closing the handle of the middle drive cage

 3. ต่อสายแบ็คเพลน M.2 เข้ากับแบ็คเพลน M.2
  รูปที่ 4. การต่อสายแบ็คเพลน M.2 เข้ากับแบ็คเพลน M.2
  Connecting M.2 backplane cables to M.2 backplane

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube