Skip to main content

สวิตช์ส่วนประกอบแผงระบบ

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแสดงตำแหน่งและฟังก์ชันของบล็อกสวิตช์บนส่วนประกอบแผงระบบที่มีแผง I/O ระบบและแผงโปรเซสเซอร์

สำคัญ
  1. ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน ดูข้อมูลต่อไปนี้:

  2. บล็อกสวิตช์หรือจัมเปอร์บนส่วนประกอบแผงระบบที่ไม่แสดงไว้ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้
รูปที่ 1. บล็อกสวิตช์บนส่วนประกอบแผงระบบ
Switch block on the system board assembly
ตารางที่ 1. บล็อกสวิตช์บนส่วนประกอบแผงระบบ
หมายเลขสวิตช์ชื่อสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นรายละเอียด
SW5-1บังคับรีเซ็ต BMC CPUปิดบังคับ BMC และ CPU ให้รีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
SW5-2ล้าง CMOSปิดล้างรีจิสทรี Real-Time Clock (RTC) เมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
SW5-3แทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่องปิดแทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่องเมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
SW5-4รีเซ็ต FPGAปิดบังคับ FPGA ให้รีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
SW5-5ไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
SW5-6โหมด MFGปิดเปิดใช้งานโหมด MFG ของเฟิร์มแวร์ (UEFI/XCC/FPGA) เมื่อเปลี่ยนเป็นตําแหน่งเปิด
SW5-7การแก้ไขข้อบกพร่องตามขนาดปิดเปิดใช้งานการแก้ไขข้อบกพร่องตามขนาดของ BMC เมื่อเปลี่ยนเป็นตําแหน่งเปิด
SW5-8การรักษาความปลอดภัยต่ำปิดช่วยให้สามารถสลับระหว่างบิลด์ XCC ทางการที่ลงนามและบิลด์ที่ลงนามในการทดสอบ XCC และบายพาสการตรวจสอบการบูต CRTM ของเฟิร์มแวร์ XCC ได้เมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด