Skip to main content

ถอดแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผงระบบ

ก่อนการถอดแผงระบบ:
 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ ถอดแหล่งจ่ายไฟทั้งสองออกจากเซิร์ฟเวอร์

 3. บันทึกตำแหน่งของสายที่ด้านหน้าของอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งในตัวครอบส่วนขยาย I/O ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงถอดสายออก

 4. ถอดสายพอร์ตการจัดการออกจากพอร์ตการจัดการในตัวครอบส่วนขยาย I/O หากจำเป็น

 5. คลายสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หากจำเป็น ให้ใช้ไขควง P2 คลายสกรู

 6. ดึงเซิร์ฟเวอร์ไปข้างหน้าจนกว่ารางเลื่อนจะคลิกเข้าที่

 7. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 8. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

 9. ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลมระบบ ดู ถอดตัวครอบพัดลมระบบ

 10. ถอดตัวครอบไดรฟ์ ดู ถอดตัวครอบไดรฟ์

 11. ถอดสายทั้งหมดออกจากแผงระบบ
  หมายเหตุ
  คุณไม่จำเป็นต้องถอดตัวครอบส่วนขยาย PCIe หรือตัวครอบส่วนขยาย I/O อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องถอดการเชื่อมต่อสายต่างๆ สำหรับตัวครอบนี้ออกจากแผงระบบ
 12. ถอดส่วนประกอบใดๆ ต่อไปนี้ที่ติดตั้งบนแผงระบบ และเก็บไว้ในพื้นที่ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตและมีความปลอดภัย: กรุณาดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องในบทนี้

  • DIMM

  • แบ็คเพลน M.2

  • การ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)

  • แบตเตอรี่ CMOS

  • PHM

   สำคัญ
   อย่าแยกชิ้นส่วน PHM
 13. ถอดรางเดินสายที่ติดตั้งไว้ที่แต่ละด้านของตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการถอดแผงระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดแผงระบบ
System board removal

 1. ถอดแท่งแผ่นกั้นลมสองตัว
 2. ถอดแท่งนำอะแดปเตอร์ M.2 สองตัวโดยใช้ไขควงน็อตลึก 6 มม. (หัวหกเหลี่ยม) ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนชิ้นส่วนแผงระบบ
 3. ถอดสกรู 10 ตัว
 4. ถอดแผงระบบออกจากรูสกรูที่ด้านล่างของตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และเลื่อนแผงระบบเล็กน้อยไปทางซ้ายของตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (หากมองจากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์)
 5. หมุนด้านซ้ายของแผงระบบขึ้น
 6. จับแผงระบบใกล้กับศูนย์กลางที่ขอบด้านหน้าและด้านหลัง ค่อยๆ ยกแผงระบบออกจากตัวเครื่องของเซิร์ฟเวอร์

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแผงระบบชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

สำคัญ
ก่อนที่จะส่งคืนแผงระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นของช่อง CPU จากแผงระบบใหม่ การเปลี่ยนฝาครอบกันฝุ่นของช่องเสียบ CPU:
 1. ถอดฝาครอบกันฝุ่นจากส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU บนแผงระบบใหม่ และจัดวางให้ถูกต้องเหนือส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU บนแผงระบบที่ถอดออก

 2. ค่อย ๆ กดขาฝาครอบกันฝุ่นเข้าส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU โดยกดที่บริเวณขอบด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับพินในซ็อกเก็ต คุณอาจได้ยินเสียงคลิกเมื่อฝาครอบกันฝุ่นติดตั้งแน่นดีแล้ว

 3. ตรวจสอบ ว่าฝาครอบกันฝุ่นยึดเข้ากับส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU แน่นดีแล้ว