Skip to main content

ติดตั้งแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผงระบบ

ก่อนการติดตั้งแผงระบบ ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแผงระบบใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแผงระบบใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

เมื่อต้องการติดตั้งแผงระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้งแผงระบบ
System board installation

 1. ค่อยๆ วางขอบด้านขวาของแผงระบบ (หากมองจากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์) ลงบนตัวเครื่อง
 2. หมุนขอบด้านซ้ายของแผงระบบลงบนตัวเครื่อง
 3. เลื่อนแผงระบบเข้าที่
 4. ติดตั้งสกรู 10 ตัว
 5. ติดตั้งแท่งนำอะแดปเตอร์ M.2 สองตัว ใช้ไขควงน็อต 6 มม. (หัวหกเหลี่ยม) ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนชิ้นส่วนแผงระบบเพื่อติดตั้งแท่งนำอะแดปเตอร์
 6. ติดตั้งแท่งแผ่นกั้นลมสองตัว

หลังการติดตั้งแผงระบบ:

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนำเวอร์ชันล่าสุดของ ThinkSystem M.2 ที่มีเฟิร์มแวร์ชุดการเปิดใช้งานการมิเรอร์ไปใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ดิสก์/อาร์เรย์เสมือนขาดหายไปหลังจากเปลี่ยนแผงระบบ
 1. เดินสายเคเบิลสำหรับตัวครอบส่วนขยาย PCIe และตัวครอบส่วนขยาย I/O จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ไปทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางช่องร้อยสายและตัวนำสาย เพื่อเชื่อมต่อสายเข้ากับแผงระบบ

 2. ติดตั้งส่วนประกอบที่คุณถอดออกจากแผงระบบที่ใช้งานไม่ได้
  • DIMM

  • แบ็คเพลน M.2

  • การ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)

  • แบตเตอรี่ CMOS

  • PHM

 3. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ ดู ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์

 4. ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

 5. ติดตั้งแผ่นกั้นลม ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 6. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 7. ดันสลักบนรางเลื่อน และดันเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าไปในแร็ค

 8. ขันสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์ในแร็คไว้ให้แน่น

  หมายเหตุ
  ยึดแร็คในระบบให้แน่นเสมอหากคุณเคลื่อนย้ายแร็ค
 9. เชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับพอร์ตที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงพอร์ตการจัดการหากจำเป็น และพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด พอร์ตการจัดการและพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe อยู่ในตัวครอบส่วนขยาย I/O

 10. ใส่แหล่งจ่ายไฟทั้งสองกลับเข้าที่

 11. เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

 12. เปิดเซิร์ฟเวอร์

 13. อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ (VPD) ใหม่ ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่ออัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง ดู อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง

 14. เปิดใช้งาน TPM/TCM ดู เปิดใช้งาน TPM

 15. หรือเปิดใช้งานการบูต UEFI ที่ปลอดภัย ดู เปิดใช้งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI