Skip to main content

ติดตั้งแผงครอบแผงระบบ

ติดตั้งแผงครอบแผงระบบ โดยเสียบลงในถาดคอมพิวท์แล้วกดเข้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งแผงครอบแผงระบบคอมพิวท์:

รูปที่ 1. การติดตั้งแผงครอบแผงระบบ
System board filler installation

  1. วางแผงครอบแผงระบบให้ตรงกับรางในถาดคอมพิวท์ แล้วเสียบแผงครอบแผงระบบ โดยรางบนแผงจะต้องพอดีกับช่องเสียบในถาดคอมพิวท์
  2. เลื่อนแผงครอบแผงระบบลงในถาดคอมพิวท์จนกระทั่งคลิปปลดล็อคเข้าที่ในตำแหน่งล็อค

หลังจากที่ติดตั้งแผงครอบแผงระบบแล้ว ให้ติดตั้งถาดคอมพิวท์และฝาครอบด้านหน้า โปรดดู ติดตั้งถาดคอมพิวท์ และ ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube