Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเครื่องและปิดเครื่อง

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดเซิร์ฟเวอร์

ไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ฝังตัวไม่อยู่ในรายการบูต

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
 1. หากเซิร์ฟเวอร์เพิ่งได้รับการติดตั้ง ย้าย หรือเข้ารับบริการเมื่อไม่นานมานี้ หรือหากเพิ่งใช้งานไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ฝังตัวเป็นครั้งแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างเหมาะสม และขั้วต่อไม่เกิดความเสียหาย

 2. ดูเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและการกำหนดค่าที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ฝังตัวสำรอง

 3. ตรวจสอบ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven เพื่อยืนว่าเซิร์ฟเวอร์รองรับอุปกรณ์ไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ฝังตัว

 4. ตรวจให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ฝังตัวมีลงรายละเอียดไว้แล้วในรายการตัวเลือกการบูตที่มีให้ใช้งาน จากอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Management Controller คลิก Server Configuration > Boot Options

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Management Controller ดูที่เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ XClarity Controller:

  หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Controller

 5. ตรวจสอบ Lenovo Data Center Support เพื่ออ่านเกร็ดแนะนำด้านเทคนิค (ข่าวสารด้านบริการ) ที่เกี่ยวข้องกับไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ฝังตัวและเซิร์ฟเวอร์

 6. ตรวจให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์อื่นๆ ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานอย่างเหมาะสม

เซิร์ฟเวอร์ไม่เปิดเครื่อง (ไม่มีการระบุว่ามีการเชื่อมต่อกำลังไฟฟ้าขาเข้ากับเซิร์ฟเวอร์)

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. ตรวจดูไฟ LED พลังงานบนแผงตัวดำเนินการด้านหน้า

 2. ตรวจสอบ LED แหล่งจ่ายไฟ

 3. ตรวจสอบข้อบ่งชี้ข้อผิดพลาดจากจอแสดงผล LCD ของแผงตัวดำเนินการด้านหน้า

 4. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์สำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ไม่เปิดเครื่อง

 5. ตรวจสอบไฟ LED ใดๆ ที่กะพริบไฟสีเหลือง

 6. ตัดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสายไฟขาเข้าใหม่

 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ ซึ่งจ่ายกระแสไฟเข้าในระดับที่จำเป็น (ดูข้อกำหนดของกำลังไฟขาเข้าบนป้ายของแหล่งจ่ายไฟ)

 8. เสียบแหล่งจ่ายไฟให้แน่น

 9. เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องไม่ทำงาน (เซิร์ฟเวอร์ไม่เริ่มทำงาน)

หมายเหตุ
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะไม่ทำงานจนกว่าจะผ่านไปประมาณ 10 ถึง 20 วินาที หลังจากเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับไฟ AC
ตรวจสอบรายการต่อไปนี้เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา:
 • ตรวจสอบว่ากำลังไฟขาเข้าใช้กับเซิร์ฟเวอร์ และแหล่งจ่ายไฟทำงานอยู่ โปรดดู เซิร์ฟเวอร์ไม่เปิดเครื่อง (ไม่มีการระบุว่ามีการเชื่อมต่อกำลังไฟฟ้าขาเข้ากับเซิร์ฟเวอร์)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนน DIMM ขั้นต่ำได้รับการติดตั้งและใช้งานได้สำหรับการกำหนดค่าโปรเซสเซอร์ของคุณ

 • หากคุณเพิ่งติดตั้งอุปกรณ์เสริม ให้ถอดออก แล้วเริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ หากเริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์แล้ว คุณอาจติดตั้งอุปกรณ์ไว้มากกว่าที่แหล่งจ่ายไฟจะรองรับได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์ทำงานอย่างถูกต้อง:

  เสียบสายเคเบิลแผงข้อมูลของตัวดำเนินการอีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้เปลี่ยนแผงข้อมูลของตัวดำเนินการ

เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ปิดใช้งาน (ปิดเครื่อง)

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. ตรวจดูว่าคุณใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) หรือแบบไม่ใช่ ACPI อยู่หรือไม่ หากคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการแบบไม่ใช่ ACPI ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. กด Ctrl+Alt+Delete.

  2. ปิดเซิร์ฟเวอร์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 5 วินาที

  3. เริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง

  4. หากเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวในการ POST และปุ่มเปิด/ปิดเครื่องไม่ทำงาน ให้ถอดสายไฟเป็นเวลาหนึ่งนาที จากนั้นเสียบสายไฟอีกครั้ง แล้วเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่

 2. หากปัญหายังคงมีอยู่หรือคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการที่รับรู้ ACPI อาจเป็นไปได้ว่าเกิดปัญหาที่แผงระบบ