Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap

บันทึกย่อต่อไปนี้จะอธิบายประเภทของไดรฟ์ที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องคำนึงถึงเมื่อติดตั้งไดรฟ์

 • สำหรับรายชื่ออุปกรณ์เสริมที่รองรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด ดูที่:เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

 • ช่องใส่ไดรฟ์จะมีตัวเลขกำกับไว้เพื่อระบุลำดับการติดตั้ง (เริ่มจากเลข “0”) ทำตามลำดับการติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ โปรดดู มุมมองด้านหน้า

 • คุณสามารถผสมไดรฟ์ที่แตกต่างกันทั้งประเภท ขนาด และความจุในหนึ่งระบบได้ แต่ผสมในหนึ่งอาร์เรย์ RAID ไม่ได้ ขอแนะนำให้ใช้ลำดับต่อไปนี้เมื่อติดตั้งไดรฟ์:
  • ลำดับประเภทไดรฟ์: SSD, SATA HDD

  • ลำดับความจุไดรฟ์: ความจุต่ำสุดก่อน

 • ไดรฟ์ในอาร์เรย์ RAID เดียวต้องเหมือนกันทั้งประเภท ขนาด และความจุ

ก่อนติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap:
 1. หากช่องใส่ไดรฟ์มีแผงครอบไดรฟ์ติดตั้งอยู่ ให้ถอดออก เก็บปลอกไดรฟ์ไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อการใช้งานในอนาคต
  รูปที่ 1. การถอดปลอกไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
  3.5-inch drive filler removal

 2. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีไดรฟ์แบบ Simple-swap ตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำไดรฟ์แบบ Simple-swap ตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 2. การติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
3.5-inch simple-swap drive installation

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่จับถาดอยู่ในตำแหน่งเปิด จัดไดรฟ์ให้ตรงกับชุดรางในช่องใส่ จากนั้น ค่อยๆ ดันไดรฟ์ออปติคัลเข้าไปในช่องใส่จนกว่าไดรฟ์จะหยุด
 2. ปิดที่จับถาดเพื่อล็อคไดรฟ์เข้าที่

หลังจากติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap:

 1. ดำเนินการติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap เพิ่มเติมต่อไป หากจำเป็น

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

 3. ตรวจดูไฟ LED แสดงกิจกรรมของไดรฟ์แบบ Simple-swap บนแผงด้านหน้าเพื่อตรวจสอบว่าไดรฟ์กำลังทำงานอย่างถูกต้อง

  ไฟ LED แสดงกิจกรรมของไดรฟ์แบบ Simple-swapสีรายละเอียด
  สว่างนิ่งเขียวไดรฟ์แบบ Simple-swap ทำงานอยู่
  ปิดไม่มีไดรฟ์แบบ Simple-swap ไม่ได้ทำงานอยู่
 4. หากเซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้งฝาหน้าไว้ ให้ปิดฝา

 5. ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อกำหนดค่า RAID หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID_setup.html