Skip to main content

ถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap

ก่อนถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูลบนไดรฟ์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อมูลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เรย์ RAID
  • ก่อนเปลี่ยนไดรฟ์ แบ็คเพลนของไดรฟ์ หรือสายของไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งเก็บอยู่บนไดรฟ์

  • ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบใดๆ ของอาร์เรย์ RAID ให้สำรองข้อมูลการกำหนดค่า RAID ทั้งหมด

 2. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้ขยายเซิร์ฟเวอร์ออกจากตู้แร็ค

 3. หากเซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้งฝาหน้าไว้ ให้เปิดฝาออก

ในการถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ใช้ไขควงหมุนตัวล็อคที่จับ 1 ไปยังตำแหน่งปลดล็อค แล้วที่จับถาดจะเปิดออกโดยอัตโนมัติ
  รูปที่ 1. การเปิดที่จับถาดของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
  Opening the tray handle of a 3.5-inch simple-swap drive

 2. ดึงที่จับถาดและเลื่อนไดรฟ์แบบ Simple-swap ออกจากช่องใส่ไดรฟ์อย่างระมัดระวัง
  รูปที่ 2. การถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
  3.5-inch simple-swap drive removal

หลังจากถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap:
 1. ติดตั้งไดรฟ์ตัวใหม่หรือฝาครอบไดรฟ์เพื่อครอบช่องใส่ไดรฟ์ โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap

  หมายเหตุ
  เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายความร้อนของระบบอย่างเพียงพอ อย่าใช้งานเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลาสองนาทีขึ้นไปโดยไม่มีไดรฟ์หรือฝาครอบติดตั้งอยู่ในช่องใส่แต่ละช่อง
 2. หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนไดรฟ์แบบ Simple-swap ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง