Skip to main content

ติดตั้งขาตั้ง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งขาตั้ง

ในการติดตั้งขาตั้ง ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:

  1. วางเซิร์ฟเวอร์โดยตะแคงข้างเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขึ้น
  2. สำหรับขาตั้งแต่ละตัว ค่อยๆ เสียบแถบสองแถบบนขาตั้งลงในช่องที่สอดคล้องกันของตัวเครื่อง แล้วหมุนขาตั้งเข้าด้านในจนกว่าอีกด้านหนึ่งจะคลิกเข้าที่
    รูปที่ 1. การติดตั้งขาตั้ง
    Foot stand installation

    สำคัญ
    เพื่อช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งขาตั้งออกทางด้านนอกตามภาพใน มุมมองด้านหน้า