Skip to main content

ขั้วต่อของแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงขั้วต่อที่อยู่บนแผงระบบ

รูปที่ 1. ขั้วต่อบนแผงระบบ
ขั้วต่อบนแผงระบบ

1 ขั้วต่อการ์ด PCI riser2 ขั้วต่อไฟฟ้าของไมโครโปรเซสเซอร์
3 ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ4 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน
5 ช่อง DIMM 16 ช่อง DIMM 2
7 ช่อง DIMM 38 ช่อง DIMM 4
9 ขั้วต่อแผงจ่ายไฟ10 ขั้วต่อพัดลมระบบ 1
11 ขั้วต่อพัดลมระบบ 212 ขั้วต่อพัดลมระบบ 3
13 ขั้วต่อพัดลมระบบ 414 ขั้วต่อ Mini-SAS
15 ขั้วต่อไดรฟ์ออพติคัล SATA16 ขั้วต่อแผงข้อมูลการดำเนินการ
17 ขั้วต่อแบตเตอรี่แบบเหรียญ18 ขั้วต่อ USB ด้านหน้า
19 ขั้วต่อคีย์ USB hypervisor20 ขั้วต่อของชุดปรับปรุงประสิทธิภาพอุณหภูมิการทำงาน