Skip to main content

สวิตช์และจัมเปอร์บนแผงระบบ

หัวข้อนี้ช่วยคุณหาตำแหน่งจัมเปอร์และสวิตช์บนแผงระบบ และทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันของจัมเปอร์และสวิตช์

สำคัญ
 • ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก ตรวจสอบข้อมูลใน ความปลอดภัย, ก่อนทำการถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์ และ การปิดเซิร์ฟเวอร์
 • บล็อกสวิตช์หรือจัมเปอร์บนแผงระบบที่ไม่แสดงไว้ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้
 • หากมีสติ๊กเกอร์ใสติดอยู่บนบล็อกสวิตช์ คุณต้องแกะออกทิ้งเสียก่อน จากนั้นจึงจะสามารถเข้าใช้งานสวิตช์ได้
รูปที่ 1. สวิตช์และจัมเปอร์แผงระบบ
สวิตช์ จัมเปอร์ และปุ่มแผงระบบ

1 จัมเปอร์ล้าง CMOS2 จัมเปอร์สำรองการบูท UEFI (JP24)
3 จัมเปอร์สถานะตามจริงของ TPM (JP39)4 จัมเปอร์ใช้ NIC ร่วมกัน
5 บล็อกสวิตช์ SW1 

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายจัมเปอร์ที่อยู่บนแผงระบบ

ตารางที่ 1. คำอธิบายจัมเปอร์.

ตารางคำอธิบายจัมเปอร์โดยมีส่วนหัวของแถวและคอลัมน์หนึ่งระดับ

ชื่อจัมเปอร์รายละเอียด
จัมเปอร์ล้าง CMOS
 • พิน 1 และ 2 (เริ่มต้น): เก็บข้อมูล CMOS
 • พิน 2 และ 3: ล้างข้อมูล CMOS
จัมเปอร์สำรองการบูท UEFI
 • พิน 1 และ 2 (เริ่มต้น): โหลดหน้า ROM ของเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์หลัก
 • พิน 2 และ 3: บูทจากการสำรองข้อมูลและโหลดหน้า ROM ของเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ (สำรองข้อมูล) รอง
จัมเปอร์สถานะตามจริงของ TPM
 • พิน 1 และ 2: ปิดตามค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: ระบุการมีอยู่จริงที่ระบบ TPM
จัมเปอร์ใช้ NIC ร่วมกัน
 • พิน 1 และ 2: เปิดตามค่าเริ่มต้น ใช้ LAN ร่วมกัน
 • พิน 2 และ 3: ตั้งขั้วต่อ Ethernet 1 เป็นพอร์ตการจัดการโดยเฉพาะของ IMM
หากไม่มีจัมเปอร์อยู่ เซิร์ฟเวอร์จะตอบสนองราวกับว่าหมุดถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
หมายเหตุ
การเปลี่ยนตำแหน่งของจัมเปอร์สำรองการบูท UEFI จากหมุด 1 และ 2 เป็นหมุด 2 และ 3 ก่อนที่เซิร์ฟเวอร์จะเปลี่ยนแปลงโดยการโหลดหน้า ROM แฟลช ห้ามเปลี่ยนตำแหน่งของหมุดจัมเปอร์หลังจากที่เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้ว เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดได้
ตารางที่ 2. คำอธิบายเกี่ยวกับบล็อกสวิตช์ SW1
หมายเลขสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นรายละเอียด
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8ปิดสงวนไว้
2ปิดการแทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์นี้จะเลี่ยงการตรวจสอบรหัสผ่านในการเปิดเครื่องในครั้งถัดไปที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ และเริ่มต้นใช้งาน Setup Utility เพื่อที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบรหัสผ่านในการเปิดเครื่องได้ คุณไม่จำเป็นต้องย้ายสวิตช์กลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นภายหลังจากที่มีการแทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง

การเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้จะไม่มีผลกระทบต่อการตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหากมีการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบไว้แล้ว

ดู รหัสผ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่าน