Skip to main content

FQXSFPU0003K : ตรวจพบโปรเซสเซอร์ที่ไม่ตรงกันระหว่างโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าในระบบ

ตรวจพบโปรเซสเซอร์ที่ไม่ตรงกันระหว่างโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าในระบบ

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ข้อความนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกับข้อความเกี่ยวกับปัญหาการกำหนดค่าโปรเซสเซอร์อื่นๆ แก้ไขข้อความเหล่านั้นก่อน
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่ตรงกัน (เช่น หมายเลขชิ้นส่วนของอุปกรณ์เสริมที่ตรงกัน ฯลฯ)
  3. ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ในช่องเสียบที่ถูกต้องตามข้อมูลบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ หากไม่ ให้แก้ไขปัญหา
  4. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM