Skip to main content

FQXSFSR0001M : [arg1] ตรวจพบการเสียหายของ GPT, DiskGUID: [arg2]

[arg1] ตรวจพบการเสียหายของ GPT, DiskGUID: [arg2]

พารามิเตอร์

[arg1] ตำแหน่งความเสียหายของ GPT “หลัก” เฉพาะตารางพาร์ติชัน GPT หลักที่เสียหาย “สำรอง” เฉพาะตารางพาร์ติชัน GPT สำรองที่เสียหาย “ทั้งหลักและสํารอง” ตารางพาร์ติชัน GPT ทั้งสองเสียหาย

[arg2] GUID ดิสก์

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ถอดไดรฟ์ภายนอกทั้งหมดระหว่าง POST เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เหตุการณ์นี้ทริกเกอร์ผิด
  2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC หากเหตุการณ์นี้มีบันทึกเหตุการณ์การกู้คืนที่ตามมา แสดงว่าความเสียหาย GTP ได้รับการกู้คืนสำเร็จแล้ว ละเว้นข้อความเหตุการณ์นี้และอย่าทำตามขั้นตอนที่เหลือ
  3. สำรองข้อมูลดิสก์ข้อมูล
  4. กด F1 Setup->System Settings->Recovery and RAS->Disk GPT Recovery และตั้งค่าเป็น “อัตโนมัติ”
  5. บันทึกการตั้งค่าแล้วรีสตาร์ทระบบ
  6. บูตไปยังการตั้งค่า F1 ระบบจะพยายามกู้คืน GPT ระหว่าง POST โดยอัตโนมัติ
  7. รีสตาร์ทระบบ
  8. ฟอร์แมต LUN หรือดิสก์และติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่อีกครั้ง
  9. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo