Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์แบบคู่ PCIe ที่ใช้ร่วมกัน

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์แบบคู่ PCIe ที่ใช้ร่วมกัน

ก่อนที่จะติดตั้งอะแดปเตอร์แบบคู่ PCIe ที่ใช้ร่วมกัน:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. ปิดโหนดคอมพิวท์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด (ดูที่ ปิดโหนดคอมพิวท์)

 3. ปลดโหนดคอมพิวท์ทั้งหมดออกจากช่องใส่

 4. ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกจากด้านหลังของช่องใส่

 5. หากมีการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล ให้ถอดออก (ดู ถอดอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล)

 6. ถอดชัตเทิลออกจากช่องใส่ (ดู ถอดชัตเทิล)

 7. ค้นหาตำแหน่งช่องเสียบ PCIe ที่จะติดตั้งอะแดปเตอร์

  รูปที่ 1. ตำแหน่งของอะแดปเตอร์แบบคู่ PCIe ที่ใช้ร่วมกัน
  ตารางที่ 1. ตำแหน่งของอะแดปเตอร์แบบคู่ PCIe ที่ใช้ร่วมกันเมื่อมองจากด้านหลัง

  อะแดปเตอร์หลัก


  Location of shared PCIe dual adapters from the rear

  อะแดปเตอร์เสริม

  - -- -

  อะแดปเตอร์เสริม

  อะแดปเตอร์หลัก

  หมายเหตุ
  1. ตรวจสอบว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับสาย:
   1. ก่อนที่จะติดตั้งอะแดปเตอร์ลงในช่องเสียบ PCIe 3-A และ 1-B ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบ 1-A ว่างอยู่

   2. ก่อนที่จะติดตั้งอะแดปเตอร์ลงในช่องเสียบ PCIe 4-A และ 2-B ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบ 2-A ว่างอยู่

   หากไม่ว่าง ให้ถอดอะแดปเตอร์ที่ติดตั้งในช่องเสียบ (ดู ถอดอะแดปเตอร์ PCIe x8 แบบการ์ดจอขนาดปกติ)
  2. เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์แบบคู่ PCIe ที่ใช้ร่วมกันหนึ่งหรือหลายคู่ในชัตเทิล ให้ตรวจสอบว่าช่องเสียบ 3-B และ 4-B ว่างอยู่ทั้งคู่

 8. นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีอะแดปเตอร์ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเครื่อง แล้วจึงนำอะแดปเตอร์ออกจากบรรจุภัณฑ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์แบบคู่ PCIe ที่ใช้ร่วมกัน

ติดตั้งอะแดปเตอร์แบบคู่ PCIe ที่ใช้ร่วมกันลงในช่องเสียบ PCIe 3-A และ 1-B

 1. หมุนโครงยึดของช่องเสียบ PCIe ด้านบนและด้านล่าง (3-A และ 1-B) ไปยังตำแหน่งเปิด
 2. หากมีการติดตั้งฝาครอบช่องเสียบขยายและสกรูในช่องเสียบเหล่านี้ ให้ถอดออก
  รูปที่ 2. การถอดฝาครอบช่องเสียบขยายและสกรู
  Removing expansion-slot covers and screws
 3. จัดอะแดปเตอร์หลักให้ตรงกับขั้วต่อช่องเสียบด้านล่าง และกดเข้าไปให้แน่น
  รูปที่ 3. การติดตั้งอะแดปเตอร์หลัก
  Installing the primary adapter
 4. จัดอะแดปเตอร์เสริมให้ตรงกับขั้วต่อช่องเสียบด้านบน และกดเข้าไปให้แน่น
  รูปที่ 4. การติดตั้งอะแดปเตอร์เสริม
  Installing the auxiliary adapter

ติดตั้งอะแดปเตอร์แบบคู่ PCIe ที่ใช้ร่วมกันลงในช่องเสียบ PCIe 4-A และ 2-B

 1. หมุนโครงยึดของช่องเสียบ PCIe ด้านบนและด้านล่าง (4-A และ 2-B) ไปยังตำแหน่งเปิด
 2. หากมีการติดตั้งฝาครอบช่องเสียบขยายและสกรูในช่องเสียบเหล่านี้ ให้ถอดออก
  รูปที่ 5. การถอดฝาครอบช่องเสียบขยายและสกรู
  Removing expansion-slot covers and screws
 3. จัดอะแดปเตอร์เสริมให้ตรงกับขั้วต่อช่องเสียบด้านล่าง และกดเข้าไปให้แน่น
  รูปที่ 6. การติดตั้งอะแดปเตอร์เสริม
  Installing the auxiliary adapter
 4. จัดอะแดปเตอร์หลักให้ตรงกับขั้วต่อช่องเสียบด้านบน และกดเข้าไปให้แน่น
  รูปที่ 7. การติดตั้งอะแดปเตอร์หลัก
  Installing the primary adapter

หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์แบบคู่ PCIe ที่ใช้ร่วมกันแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ขันสกรูสองตัวให้แน่น หากจำเป็น
  หมายเหตุ
  ขันสกรูให้แน่นหากเครื่องต้องผ่านกระบวนการขนส่งหรือเจอกับการสั่นสะเทือน
 2. หมุนโครงยึดสองตัวไปยังตำแหน่งล็อค

 3. ติดตั้งชัตเทิลกลับเข้าที่ (ดู ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

  หมายเหตุ
  เพื่อป้องกันไม่ให้สายอะแดปเตอร์แบบคู่ PCIe ที่ใช้ร่วมกันพันกับพัดลม ให้เดินสายระหว่างอะแดปเตอร์สองตัวก่อนที่จะติดตั้งชัตเทิล
 4. หากมีการถอดอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล ให้ติดตั้งกลับเข้าไปใหม่ (ดู ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล)

 5. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข้าที่

 6. ดันโหนดคอมพิวท์ทั้งหมดกลับลงในช่องใส่ (ดู ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในช่องใส่)

 7. เปิดโหนดคอมพิวท์ทั้งหมด