Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. จัดตำแหน่งของตัวครอบภายในแผงด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์ที่มุมหนึ่ง และหมุนตัวครอบให้เข้าตำแหน่งบนแผงระบบ
 2. จัดเรียงตัวครอบให้ตรงกับรูสกรูบนแผงระบบ
 3. ใส่สกรูทั้งสี่ตัวและยึดตัวครอบให้เข้าที่ภายในโหนดคอมพิวท์โดยใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10
  รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์
  Installing the drive cage

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. หากมี ให้ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ EDSFF กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ EDSFF

 2. ติดตั้งฝาหน้าใหม่ ดู ติดตั้งฝาหน้า

 3. ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์กลับเข้าที่ ดู:

 4. หากมี ให้ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID

 5. ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap หรือแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ใหม่ ดู:

 6. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์