Skip to main content

ถอดตัวครอบไดรฟ์

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวครอบไดรฟ์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 1. อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

 3. ถอดโหนดคอมพิวท์จากตัวเครื่อง ดู ถอดโหนดคอมพิวท์จากตัวเครื่อง

 4. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับโหนดคอมพิวท์
  1. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์
  2. ถอดไดรฟ์หรือแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ ดู:
   ข้อควรสนใจ

   สัมผัสและจับเฉพาะที่จับไดรฟ์ EDSFF เมื่อถอดไดรฟ์ EDSFF ออกจากโหนดคอมพิวท์ ไดรฟ์ EDSFF อาจเสียหาย หากคุณสัมผัสชิ้นส่วนอื่นนอกเหนือจากที่จับ ก่อนที่ไดรฟ์ EDSFF ถูกถอดออกจากโหนดคอมพิวท์โดยสมบูรณ์

  3. หากมี ให้ถอดอะแดปเตอร์ RAID ดู ถอดอะแดปเตอร์ RAID
  4. ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ ดู:
  5. ถอดฝาหน้า ดู ถอดฝาหน้า
  6. หากมี ให้ถอดตัวครอบไดรฟ์ EDSFF ดู ถอดตัวครอบไดรฟ์ EDSFF
 2. ถอดสกรูทั้งสี่ตัวออกจากตัวครอบโดยใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10 และหมุนตัวครอบจากด้านใต้แผงด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์จากนั้นถอดตัวครอบออกจากโหนดคอมพิวท์ที่มุมหนึ่ง
  รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์:
  Removing the drive cage

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง