Skip to main content

ถอดส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์

เกี่ยวกับงานนี้
ข้อควรสนใจ
 1. อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

 3. ถอดโหนดคอมพิวท์จากตัวเครื่อง ดู ถอดโหนดคอมพิวท์จากตัวเครื่อง

 4. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10

หมายเหตุ

ส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์ ประกอบด้วยชิ้นส่วนแยกกัน 12 ชิ้น คุณสามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องการ และเก็บชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้เพื่อการใช้งานภายหลังได้

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับโหนดคอมพิวท์
  1. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์
  2. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ
  3. หากมี ให้ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O ออกจากแผงระบบ ดู ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O
  4. หากมี ให้ถอดสาย M.2 ออกจากแผงระบบ ดูขั้นตอนที่ 2 ใน ถอดส่วนประกอบแบ็คเพลน M.2
 2. วางด้านข้างของโหนดคอมพิวท์ลงอย่างระมัดระวัง และตรวจดูให้แน่ใจว่าส่วนที่ยื่นออกมาของที่จับนั้นอยู่ด้านบนเพื่อให้โหนดคอมพิวท์อยู่กับที่
  ข้อควรสนใจ
  หากคุณวางโหนดคอมพิวท์โดยหันด้านข้างลง โดยส่วนที่ยื่นออกมาของที่จับนั้นอยู่ด้านล่างโหนดคอมพิวท์อาจไม่มั่นคงและหล่นลงมาได้
  รูปที่ 1. ทิศทางการวางโหนดคอมพิวท์
  Compute node positioning direction
 3. ถอดสกรูที่ยึดส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์โดยใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10 ถอดส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์ออกจากแผงระบบ
  หมายเหตุ
  ส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์ทั้งหมดแสดงในภาพประกอบนี้ เลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่จำเป็น และเก็บชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้เพื่อการใช้งานภายหลังได้
  รูปที่ 2. การถอดส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์
  Adapter-retention assembly removal
 4. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์กลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยหันด้านล่างลง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง