Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ RAID

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ RAID

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ

อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

ถอดอะแดปเตอร์ RAID
  1. หมุนก้านบิดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  2. อะแดปเตอร์ RAID หลุดออกจากขั้วต่อบนแบ็คเพลน
  3. ยกอะแดปเตอร์ RAID ขึ้นและถอดออกจากโหนดคอมพิวท์
รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ RAID
RAID adapter removal
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง