Skip to main content

ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์

ถอดฝาครอบด้านบนออกโดยดึงสลักสลักปลดล็อคฝาครอบ แล้วเลื่อนฝาครอบไปด้านหลังของโหนดคอมพิวท์

S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ

อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน
  1. กดปุ่มปลดล็อค
  2. เลื่อนฝาครอบไปทางด้านหลังของโหนดคอมพิวท์ จากนั้นยกฝาครอบขึ้น
   รูปที่ 1. การถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์
   Compute node cover removal
 2. วางฝาครอบแนวราบหรือเก็บไว้สำหรับใช้ในอนาคต
  ข้อควรสนใจ
  คุณไม่สามารถใส่โหนดคอมพิวท์เข้าไปใน Lenovo Flex System Enterprise Chassis ได้ จนกว่าจะติดตั้งและปิดฝาครอบเรียบร้อยแล้ว ห้ามพยายามแทนที่การป้องกันนี้