Skip to main content

ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในตัวเครื่อง

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในตัวเครื่อง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • หากคุณกำลังติดตั้งโหนดคอมพิวท์ที่คุณถอดออกกลับเข้าที่ คุณต้องติดตั้งลงในช่องใส่โหนดเดิมที่คุณถอดออกมา ข้อมูลการกำหนดค่าและตัวเลือกการอัปเดตโหนดคอมพิวท์บางอย่างสร้างขึ้นตามหมายเลขช่องใส่โหนด ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ลงในช่องใส่โหนดอื่นอาจได้ผลที่ไม่คาดคิด หากคุณติดตั้งโหนดคอมพิวท์ลงในช่องใส่โหนดอื่น คุณอาจต้องกำหนดค่าโหนดคอมพิวท์ใหม่

 • จำนวนสูงสุดที่แน่นอนของโหนดช่องใส่ 1 ช่องที่รองรับถูกกําหนดโดยนโยบายแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและพลังงานสำรอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ จํานวนสูงสุดที่จํากัดของโหนดคอมพิวท์ในตัวเครื่องเดียวกัน

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เลือกช่องใส่โหนด
  หมายเหตุ

  เพื่อรักษาการระบายความร้อนของระบบอย่างเหมาะสม อย่าใช้งาน Lenovo Flex System Enterprise Chassis โดยไม่มีโหนดคอมพิวท์หรือแผงครอบช่องใส่โหนดในแต่ละช่องใส่โหนด

  รูปที่ 1. การติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในตัวเครื่อง Compute node installation to chassis
 2. หมุนที่จับด้านหน้าไปยังตำแหน่งเปิดจนสุด
 3. เลื่อนโหนดคอมพิวท์เข้าไปในช่องใส่โหนดจนกว่าจะหยุด
  ข้อควรสนใจ
  คุณไม่สามารถใส่โหนดคอมพิวท์เข้าไปใน Lenovo Flex System Enterprise Chassis ได้ จนกว่าจะติดตั้งและปิดฝาครอบเรียบร้อยแล้ว ห้ามพยายามแทนที่การป้องกันนี้
 4. ดันที่จับด้านหน้าไปยังตำแหน่งปิดเพื่อให้โหนดคอมพิวท์เข้าที่
 5. ค้นหาไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องที่แผงด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์ ไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องจะกะพริบอย่างรวดเร็วในตอนแรก รอจนกว่าไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องกะพริบช้าๆ
  หมายเหตุ
  หลังจากติดตั้งโหนดคอมพิวท์ Lenovo XClarity Controller ในโหนดคอมพิวท์จะเริ่มต้นทำงานและซิงโครไนซ์กับ Chassis Management Module ต้องใช้เวลาเพื่อให้โหนดคอมพิวท์เริ่มต้นทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบ ไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องกะพริบถี่ ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบนโหนดคอมพิวท์จะไม่ตอบสนองจนกว่าไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องกะพริบช้าๆ ซึ่งแสดงว่าขั้นตอนการเริ่มต้นทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 6. เมื่อไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องกะพริบช้าๆ ให้เปิดโหนดคอมพิวท์ โปรดดู เปิดโหนดคอมพิวท์ สำหรับคำแนะนำ
  สำคัญ
  หากมีป้ายข้อคำนึงอยู่บนแผงด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์เหนือปุ่มเปิด/ปิด ให้อ่านรายละเอียดบนป้าย จากนั้นถอดป้านออกและนำไปทิ้ง แล้วจึงเปิดใช้งานโหนดคอมพิวท์
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED พลังงานบนแผงควบคุมโหนดคอมพิวท์ติดสว่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงว่าโหนดคอมพิวท์ได้รับพลังงานและเปิดแล้ว
 8. กำหนดค่าโหนดคอมพิวท์ใหม่ หากเป็น
  • หากขั้นตอนนี้คือการติดตั้งโหนดคอมพิวท์ลงในตัวเครื่องครั้งแรก คุณจะต้องกำหนดค่าโหนดคอมพิวท์ผ่าน Setup Utility และติดตั้งระบบปฏิบัติการของโหนดคอมพิวท์

   • ดูรายละเอียดจากคู่มือการติดตั้ง ThinkSystem SN550 V2 ของโหนดคอมพิวท์

  • หากคุณเปลี่ยนการกำหนดค่า หรือหากคุณกำลังติดตั้งโหนดคอมพิวท์อื่นที่แตกต่างจากโหนดคอมพิวท์ที่คุณถอดออก คุณต้องกำหนดค่าโหนดคอมพิวท์ผ่าน Setup Utility และติดตั้งระบบปฏิบัติการ

   • ดูรายละเอียดจากคู่มือการติดตั้ง ThinkSystem SN550 V2 ของโหนดคอมพิวท์

 9. หากคุณมีโหนดคอมพิวท์อื่นๆ ที่จะทำการติดตั้ง ให้ดำเนินการทันที
หลังจากดำเนินการเสร็จ
หมายเหตุ