Skip to main content

ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์

ใช้ขั้นตอนนี้ในการติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • หากคุณเปลี่ยนฝาครอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีชุดป้ายการซ่อมบำรุงระบบพร้อมใช้ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ รายการอะไหล่

 • คุณไม่สามารถใส่โหนดคอมพิวท์เข้าไปใน Lenovo Flex System Enterprise Chassis ได้ จนกว่าจะติดตั้งและปิดฝาครอบเรียบร้อยแล้ว ห้ามพยายามแทนที่การป้องกันนี้

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดประกอบใหม่อย่างถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือสกรูที่หลวมหลงเหลืออยู่ภายในโหนดคอมพิวท์
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปยึดอะแดปเตอร์การขยาย I/O อยู่ในตําแหน่งปิดทั้งหมด
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งแผ่นกั้นลมแล้ว ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม
 4. ติดตั้งฝาครอบด้านบน
  1. จัดแนวเสาภายในฝาครอบให้ตรงกับช่องเสียงที่ด้านข้างของโหนดคอมพิวท์
  2. วางฝาครอบลงบนโหนดคอมพิวท์
  3. จับด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์และเลื่อนฝาครอบไปยังตำแหน่งปิดจนกว่าจะคลิกเข้าที่
  รูปที่ 1. การติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์
  Compute node cover installation