Skip to main content

ถอดฝาหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดฝาหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ

อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. หมุนที่จับด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์ไปยังตำแหน่งปิด
 2. ติดตั้งฝาหน้าเข้ากับโหนดคอมพิวท์
  1. กดจากด้านล่างของขอบด้านบนของฝาหน้า
  2. หมุนฝาหน้าออกและถอดออกจากโหนดคอมพิวท์
  รูปที่ 1. การถอดฝาหน้า
  Front bezel removal
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง