Skip to main content

ไดรฟ์ด้านหน้า 8 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์สองตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด