Skip to main content

ไดรฟ์ด้านหน้า 4 x 3.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์สองตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

ในการกําหนดค่าไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับแบ็คเพลนด้านหน้าต่อไปนี้: