Skip to main content

ติดตั้งแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์

เกี่ยวกับงานนี้

สำคัญ

งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • หลังเปลี่ยนแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์ ต้องอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เป็นเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดหรือคืนค่าเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่เดิมเสมอ

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์: คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุชิ้นส่วนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำชิ้นส่วนตัวใหม่ดังกล่าวออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. (ขั้นตอนเสริม) หากคุณต้องการเปลี่ยนแผง I/O ระบบ ให้ทำดังนี้:
  1. ติดตั้ง โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ที่ถอดออกจากแผง I/O ระบบเก่าไปยังแผง I/O ระบบใหม่ ดู ติดตั้งโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT

  2. ติดตั้งการ์ด MicroSD ที่ถอดออกจากแผง I/O ระบบเก่าไปยังแผง I/O ระบบใหม่ ดู ติดตั้งการ์ด MicroSD

 3. ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ:
  • หากคุณต้องเปลี่ยนแผง I/O ระบบและนำแผงโปรเซสเซอร์กลับมาใช้ใหม่ ให้ติดตั้งแผง I/O ระบบใหม่ลงบนแผงโปรเซสเซอร์

  • หากคุณต้องเปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์และนำกลับแผง I/O ระบบมาใช้ใหม่ ให้ติดตั้งแผง I/O ระบบเดิมลงบนแผงโปรเซสเซอร์ใหม่

  รูปที่ 1. การติดตั้งแผง I/O ระบบลงบนแผงโปรเซสเซอร์
  Installing the system I/O board onto the processor board

  1. จัดตำแหน่งแผง I/O ระบบให้ตรงกับขั้วต่อบนแผงโปรเซสเซอร์ และใช้มือทั้งสองข้างดันแผง I/O ระบบและเสียบเข้าไปในขั้วต่อเล็กน้อย
   หมายเหตุ
   เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนสัมผัสของแผง I/O ของระบบเกิดความเสียหาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผง I/O ระบบอยู่ในแนวเดียวกับขั้วต่อบนแผงโปรเซสเซอร์อย่างถูกต้อง และยังอยู่ในแนวนอนที่สุดระหว่างการเสียบ
   System-board assembly installation

  2. ขันสกรูเพื่อยึดแผง I/O ระบบให้เข้าที่
 4. ติดตั้งส่วนประกอบแผงระบบลงในเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 2. การติดตั้งส่วนประกอบแผงระบบ
  System board assembly installation

  1. สอดปลายส่วนหน้าของส่วนประกอบแผงระบบไปทางด้านหน้าของตัวเครื่องจนกว่าจะหยุด
  2. วางปลายอีกด้านลงในตัวเครื่อง
  3. เลื่อนส่วนประกอบแผงระบบไปทางด้านหลังของตัวเครื่องจนกว่าจะเข้าที่พอดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อด้านหลังบนแผง I/O ระบบเสียบเข้ากับช่องที่สอดคล้องกันในแผงด้านหลัง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. เชื่อมต่อสายที่ต้องการทั้งหมดเข้ากับขั้วต่อบนส่วนประกอบแผงระบบ ดู การเดินสายภายใน

 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดประกอบใหม่อย่างถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือสกรูที่หลวมหลงเหลืออยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์

 3. ติดตั้งฝาครอบด้านบนอีกครั้ง ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 4. หากมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ในแร็คก่อนถอด ให้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็คอีกครั้ง ดู ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค

 5. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข้าที่

 6. เปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ ดู เปิดเซิร์ฟเวอร์

 7. อัปเดตข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (VPD) ดู อัปเดตข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (VPD)

  หมายเลขประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องสามารถดูได้บนป้าย ID โปรดดู ระบุเซิร์ฟเวอร์และเข้าถึง Lenovo XClarity Controller

 8. ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุด: เว็บไซต์ดาวน์โหลดไดรเวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับ ThinkSystem SR650 V3

 9. อัปเดตระบบและเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ ดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร์

  หมายเหตุ
  (ช่างเทคนิค Lenovo ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น) หากคุณเปลี่ยน โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันเฉพาะที่เซิร์ฟเวอร์รองรับ ดู เคล็ดลับในการเปลี่ยนโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT
 10. หากจำเป็นต้องซ่อน TPM หรืออัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM โปรดดู ซ่อน/สังเกต TPM หรือ อัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM

 11. หรือเปิดใช้งานการบูต UEFI ที่ปลอดภัย ดู เปิดใช้งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube