Skip to main content

ติดตั้งโครงยึดแบบล็อค RAID 930-8i Supercap

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโครงยึดแบบล็อค RAID 930-8i Supercap ยึดบนการ์ดตัวครอบส่วนขยาย I/O

ก่อนติดตั้งโครงยึดแบบล็อค RAID 930-8i Supercap
 1. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด

 2. ถอดสายทั้งหมดจากด้านหน้าของอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งในตัวครอบส่วนขยาย I/O

 3. คลายสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

 4. ดึงเซิร์ฟเวอร์ไปข้างหน้าจนกว่ารางเลื่อนจะคลิกเข้าที่

 5. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 6. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

 7. ถอดตัวครอบพัดลมระบบ โปรดดู ถอดตัวครอบพัดลมระบบ

 8. ถอดตัวครอบส่วนขยาย I/O (โปรดดู ถอดตัวครอบส่วนขยาย I/O)

  1. ยกแถบยึดสีน้ำเงินที่ด้านหลังของตัวครอบส่วนขยาย I/O

  2. เลื่อนตัวครอบส่วนขยายตัว I/O ไปด้านหลัง แล้วยกออกจากตัวเครื่องของเซิร์ฟเวอร์

  3. หมุนตัวครอบส่วนขยาย I/O เพื่อให้สกรูของฝาครอบตัวครอบส่วนขยายหันหน้าขึ้น จากนั้นถอดสกรู P1 ของฝาครอบตัวครอบส่วนขยาย I/O อย่างระมัดระวัง

  4. ดันฝาตัวครอบส่วนขยาย I/O ออกไม่ให้กีดขวางทาง

ในการติดตั้งโครงยึดแบบล็อคบนการ์ดตัวครอบส่วนขยาย I/O ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. ถอดสายภายในออกจากอะแดปเตอร์ PCIe แล้วถอดอะแดปเตอร์ออก
  รูปที่ 1. ถอดอะแดปเตอร์ RAID 930-8i
  Removing a PCIe adapter from the I/O expansion cage
 2. ติดตั้งโครงยึดแบบล็อค Supercap
  รูปที่ 2. โครงยึด Supercap

  1. ถอดสกรูสามตัวออกจากการ์ดตัวครอบส่วนขยาย I/O
  2. ติดตั้งโครงยึด Supercap ในการ์ดตัวครอบส่วนขยาย I/O (1) ติดตั้งโครงยึดโดยใช้สกรูสามตัวที่ให้มาพร้อมกับโครงยึด (2)
หลังจากติดตั้งโครงยึดแบบล็อค RAID 930-8i Supercap
 1. หรือติดตั้ง Supercap ดู ติดตั้ง RAID 930-8i Supercap

 2. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe กลับเข้าที่

  หมายเหตุ
  เพื่อทำให้การติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID 930-8i ง่ายยิ่งขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อสายไฟอะแดปเตอร์ RAID จากขั้วต่อ Supercap ไปยังอะแดปเตอร์ RAID ก่อนที่จะติดตั้งอะแดปเตอร์ในช่องใส่ส่วนขยาย I/O
 3. เชื่อมต่อสายกลับไปยังอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด

 4. ติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย I/O ดู ติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย I/O

 5. ติดตั้งตัวครอบพัดลม ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

 6. ติดตั้งแผ่นกั้นลม ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 7. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 8. ดันสลักบนรางเลื่อน และดันเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าไปในแร็ค

 9. ขันสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์ในแร็คไว้ให้แน่น

  หมายเหตุ
  ยึดแร็คในระบบให้แน่นเสมอหากคุณเคลื่อนย้ายแร็ค
 10. เชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับพอร์ตที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงพอร์ตการจัดการหากจำเป็น และพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด พอร์ตการจัดการและพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe อยู่ในตัวครอบส่วนขยาย I/O

 11. เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์