Skip to main content

ติดตั้งการ์ดตัวครอบส่วนขยาย

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งการ์ดตัวครอบส่วนขยาย

ก่อนการติดตั้งการ์ดตัวครอบส่วนขยาย ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุการ์ดตัวครอบส่วนขยายใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำการ์ดตัวครอบส่วนขยายตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งการ์ดตัวครอบส่วนขยาย ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

 1. จัดเรียงรูบนการ์ดตัวครอบส่วนขยายให้ตรงกับเดือยการต่อเชื่อมบนตัวครอบส่วนขยาย จากนั้น ติดตั้งการ์ดตัวครอบส่วนขยายเข้ากับโครงยึดตามภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูสกรูบนการ์ดตัวครอบส่วนขยายตรงกับรูบนโครงยึด
  รูปที่ 1. การติดตั้งการ์ดตัวครอบส่วนขยาย.

  การ์ดตัวครอบส่วนขยาย 3 ช่องเสียบจะแสดงในภาพประกอบนี้ ขั้นตอนสำหรับการติดตั้งการ์ดตัวครอบส่วนขยาย 4 ช่องเสียบนั้นเหมือนกัน


  Riser card installation
 2. ขันสกรูหกตัวเพื่อยึดการ์ดตัวครอบส่วนขยายกับโครงยึด
 3. เชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับการ์ดตัวครอบส่วนขยาย
  หมายเหตุ
  • สำหรับตัวครอบส่วนขยาย I/O ต้องเชื่อมต่อขั้วต่อ PCIe A, B, C, D, E และสายไฟ

  • สำหรับตัวครอบส่วนขยาย PCIe 3 ช่องเสียบ ต้องเชื่อมต่อขั้วต่อ PCIe A, B, E, F และสายไฟ

  • สำหรับตัวครอบส่วนขยาย PCIe 4 ช่องเสียบ ต้องเชื่อมต่อขั้วต่อ PCIe A, C, E, G และสายไฟ

 4. ตั้งค่าจัมเปอร์บนการ์ดตัวครอบ
  หมายเหตุ
  • สำหรับตัวครอบส่วนขยาย I/O ให้ตั้งค่าจัมเปอร์ 11 (J11) เป็น Default

  • สำหรับตัวครอบส่วนขยาย PCIe ให้ตั้งค่าจัมเปอร์ 11 (J11) เป็น Inverted

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจัมเปอร์ระบบ โปรดดูที่ การตั้งค่าจัมเปอร์

 5. ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU หรืออะแดปเตอร์ PCIe ลงในการ์ดตัวครอบส่วนขยายอีกครั้ง

หลังจากติดตั้งการ์ดตัวครอบส่วนขยาย:

 1. ติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย:
  1. หากคุณกำลังติดตั้งการ์ดตัวครอบส่วนขยายสำหรับตัวครอบส่วนขยาย PCIe ตัวหนึ่ง โปรดดู ติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย PCIe

  2. หากคุณกำลังติดตั้งการ์ดตัวครอบส่วนขยายสำหรับตัวครอบส่วนขยาย I/O โปรดดู ติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย I/O

 2. ตรวจสอบให้ดีว่าเดินสายทั้งหมดอย่างถูกต้อง ดู การเดินสายภายใน

 3. ติดตั้งตัวครอบพัดลม ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

 4. ติดตั้งแผ่นกั้นลม ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 5. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 6. ดันสลักบนรางเลื่อน และดันเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าไปในแร็ค

 7. ขันสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์ในแร็คไว้ให้แน่น

  หมายเหตุ
  ยึดแร็คในระบบให้แน่นเสมอหากคุณเคลื่อนย้ายแร็ค
 8. เชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับพอร์ตที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงพอร์ตการจัดการหากจำเป็น และพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด พอร์ตการจัดการและพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe อยู่ในตัวครอบส่วนขยาย I/O

 9. เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์